Dressuurtraining Ineke Jansen

Horse and Rider in Balance

Instructie

 

Dressuurlessen:

 De dressuurlessen worden verzorgd door Ineke Jansen. Zelf heeft zij lichte tour gereden en heeft zij lessen gevolgd bij Tineke Bartels en Alex van Silfhout.

Ineke is in het bezit van alle benodigde diploma's en volgt regelmatig bijscholingen.

Ineke geeft les op elk niveau, houdt rekening met de mogelijkheden van de combinatie en de ambities van de ruiter. Zo krijgt elke combinatie les op een manier die past bij paard en ruiter en wordt er gewerkt aan het behalen van persoonlijke doelen.

Ineke heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring als instructeur en zij heeft ruiters begeleid tot de Grand Prix.

 

Proefgerichte training:  

Deze trainingen geven de ruiter inzicht over het rijkunstig niveau van de combinatie , over de vaardigheid mbt het rijden van proeven en informatie wat er nog verbeterd moeten worden en hoe dat aangepakt kan worden.

Ineke Jansen geeft deze trainingen.  Zij is zelf jurylid tot en met de Lichte Tour.

 Aanpassen en perfectioneren van een kür op muziek:

 Naast de verplichte onderdelen biedt de  kür op muziek ook de mogelijkheid om sterke kanten van de combinatie te laten zien en te benadrukken.  Bij dressuurtraining Borculo kan met u meegekeken naar uw kür en kunt u adviezen krijgen hoe u uw kür verder kunt perfectioneren.

  Begeleiding op wedstrijden:

 Indien gewenst kan Ineke Jansen met u mee op wedstrijd voor een optimale voorbereiding op uw dressuurproeven.

 Begeleiding en instructie voor ruiters met een fysieke beperking.

 

Ineke Jansen is internationaal jurylid op het hoogste niveau (5*)voor de parasport en is goed ingewerkt in de deze wereld. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van ruiters met een fysieke beperking. Deze ruiters  kunnen dus ook bij haar terecht voor lessen en proefgerichte trainingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dressage lessons:

The dressage lessons are provided by Ineke Jansen.  She is a Small Tour rider herself and was trained as a rider by Imke Bartels and Alex van Silfhout.

Ineke gives instructions on every level, looking at the possibilities of the combination and the ambitions of the rider. Lessons are given in a way that fit the horse and rider and are directed towards the achievement of personal goals.

Ineke has 30 years of experience as a trainer and has guided riders up to the Small Tour.  

Training for competition:  

These courses give the rider insight into the riding level of the combination, the skills according driving tests and information regarding what needs  to be improved and how this can be achieved.

Ineke Jansen gives these trainings. She is a judge herself at the Small Tour level.  

Adjusting and perfecting  the Freestyle:  

In addition to the required components, the Freestyle also offers the possibility to show the riding strengths of you and your horse. Dressage training Ineke Jansen can give you advice on how to further perfect the Freestyle.   

Guidance at riding competitions: 

If desired, Ineke Jansen can go with you to the competitions to ensure the optimal preparation for your dressage tests.  

Guidance and instruction for riders with a physical limitation:  

Ineke Jansen is an international judge for the para-sport and is very familiar with this world. She has a lot of experience in the guidance of riders with a physical limitation. These riders are also welcome at Dressage Training Ineke Jansen for lessons and training for competitions.